L'édition 2020 de la Semaine bruxelloise de la nature est reportée à 2021.

De editie van de Brusselse Week van de Natuur van 2020 werd uitgesteld naar 2021.

Prenez-bien soin de vous et de vos proches.

Zorg goed voor uzelf en uw geliefden.

© Fabien DUBESSY